ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2021
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 • MOTOCROSS
 • SUPERMOTO
 • ENDURO
 • DRAGSTER
 • TRIAL
 • SCRAMBLE
 • SUPERSPORT
 • SUPERBIKE
 • SS300
 • ROOKIE RACING
 • RACING
 • OPEN
 • ΝΕΩΝ
 • ΜΧ 1
 • MX 2
 • MX 65
 • MX 85
 • MX 125
 • MX 300
 • OPEN
 • WOMAN
 • SENIOR
 • ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 • RACING OPEN
 • ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
 • NORMAL
 • ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 • S1
 • S2
 • SENIOR
 • ΝΕΩΝ 1
 • ΝΕΩΝ 2
 • JUNIOR
 • WOMAN
 • CLUBS
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2020
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 • MOTOCROSS
 • SUPERMOTO
 • ENDURO
 • DRAGSTER
 • TRIAL
 • SCRAMBLE
 • SUPERSPORT
 • SUPERBIKE
 • SS300
 • ROOKIE RACING
 • RACING
 • OPEN
 • ΝΕΩΝ
 • ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 • ΜΧ 1
 • MX 2
 • MX 65
 • MX 85
 • MX 125
 • MX 300
 • OPEN
 • WOMAN
 • SENIOR
 • ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 • RACING OPEN
 • ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
 • NORMAL
 • ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 • JUNIOR
 • PRO STREET1
 • PRO STREET2
 • PRO Z
 • REAL STREET
 • STREET 2
 • SUPER STREET
 • TRUE STREET 9
 • ΣΩΜΑΤΕΙΑ