ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

1ος – 2ος

17-18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ

BMU (AMOTOE-FRM)

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

3ος

16-17-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΛΕΜΜ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΜΕΓΑΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

4ος – 5ος

21-22-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

BMU (BMF-MFNM)

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

1ος

26 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΡΗΣ ΑΣ

ΜΕΓΑΡΑ

MINIGP CUP

2ος

17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΗΣ ΑΣ

ΜΕΓΑΡΑ

MINIGP CUP

3ος

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΗΣ ΑΣ

ΜΕΓΑΡΑ

MINIGP CUP

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

1ος – 2ος

2-4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΜΟΤΟΕ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

1ος – 2ος

2-4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΜΟΤΟΕ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

3ος – 4ος

1-3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

A.MOTOE

ΜΕΓΑΡΑ (μαζί με αγώνα ΠΠΤ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

5ος 

30-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Θ.Α.

ΜΕΓΑΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

MINI GP 1ος ΑΓΩΝΑΣ

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΜΟΤΟΕ

ΜΕΓΑΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ