ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPERMOTO 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

1ος

1 ΜΑΪΟΥ

Λ.Α.Μ.Σ.

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

2ος

15 ΜΑΪΟΥ

ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΡΑΜΑ (μαζί με αγώνα BMU)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

3ος

5 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μ.Ο.Θ.

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

4ος

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

5ος

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μ.Ο.Θ.

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPERMOTO 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

1ος

23 ΜΑΪΟΥ

ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΡΑΜΑ (μαζί με αγώνα BMU)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

2ος

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΡΑΜΑ (μαζί με αγώνα BMU)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ

3ος – 4ος

1-3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

A.MOTOE

ΜΕΓΑΡΑ (μαζί με αγώνα ΠΠΤ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ

5ος

30-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Θ.Α.

ΜΕΓΑΡΑ (μαζί με αγώνα ΠΠΤ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ