Κύπελλο SUPERMOTO – Καλλίφυτος Δράμας 23/5/2021 – ειδικός κανονισμός

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ SUPERMOTO 2021

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1οσ αγωνασ – καλλιφυτοσ δραμασ – 23/5/2021

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Το αθλητικό σωματείο ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣμε αριθμό Αθλητικής Αναγνώρισης ΦΜ00μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώνει την 23-5-2021 τον 1ο αγώνα του ΠανελληνίουΚυπέλλου Supermotoγια το έτος 2021.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων Motocross&SUPERMOTOτης Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2021

–  τον ΤεχνικόΚανονισμό Αγώνων Motocross&SUPERMOTOτης Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2021

–  την Προκήρυξη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ SUPERMOTO2021

-τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό

-τα Πληροφοριακά Δελτία που τυχόν εκδοθούν.
–  το υγειονομικό πρωτόκολλο όπως αυτό ισχύει την τρέχουσα περίοδο


https://gga.gov.gr/images/ΑΜΟΤΟΕ_ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.pdf
https://amotoe.org/enarxi-protathlimaton-a-mot-o-e


Γ.Γ.Α. έντυπα – φόρμες προς συμπλήρωση

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην πίστα 69 SPEEDWAY–ΚαλλίφυτοςΔράμας-41°10’13.2″N 24°12’09.9″E

Πλησιέστερο Νοσοκομείο :Γενικό Νοσοκομείο Δράμας (8 Km)

 

ΑΡΘΡΟ2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εναρξη εγγραφών:     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/5/2021

Λήξη εγγραφών:           Πέμπτη 20/5/2021ώρα 24:00 εμπρόθεσμες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/5/2021ώρα 24:00 εκπρόθεσμες

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ωραρίου

Ενημέρωσηαθλητών:                       Με έντυπο δελτίο πληροφοριών στη Γραμματεία του αγώνα, καθώς και μέσω μεγαφωνικής εγκατάστασης

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ&ΣΤΕΛΕΧΗ

 

            ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Πρόεδρος : Κορέλης Στέλιος
  • Μέλη: Παπαδόπουλος Χρήστος – Γκοράκης Αντώνης

            ΣΤΕΛΕΧΗ

  • Πρόεδρος Αγωνοδικών: Θ.Α
  • Αγωνοδίκες: ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΣΑ, Θ.Α.
  • Αλυτάρχης : ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6933 010 525
  • Τεχνικός Έφορος (Επικεφαλής) : ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Έφορος Αποτελεσμάτων: Θ.Α
  • Ιατρός Αγώνα: Θα διοριστεί από τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΑΣ

ΜΗΚΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η διαδρομή είναι κλειστή κυκλική ασφάλτινη με χωμάτινα τμήματα με φυσικά ή τεχνητά εμπόδια(άλματα). Το  συνολικό μήκος της είναι 1380 μέτρα, 1000 μέτρα (ασφάλτινη) και 380 μέτρα (χωμάτινη), με πλάτος τα 9 έως 10 μέτρα. Η χωρητικότητα της διαδρομής ορίζεται σε 35 μοτοσυκλέτες.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

Για να συμμετέχει αθλητής ΠΡΕΠΕΙ να είναι εγγεγραμμένος και φαίνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ και να φέρει την Κάρτα Υγείας Αθλητή εν ισχύ. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι αυτές που προβλέπονται από την προκήρυξη.

Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό ΚανονισμόMotocross&SUPERMOTO2021. Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα.Κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση στον τεχνικό κανονισμό όπως αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

 

Το παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί.

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΝΗ

Η πρόσβαση στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα γίνεται ως εξής:

Ο αγώνας διεξάγεται στην πίστα 69 SPEEDWAY–Καλλίφυτος Δράμας-

Στίγμα GPS : 41°10’13.2″N   24°12’09.9″E

Προτεινόμενο κατάλυμα: HOTEL ΚΟΥΡΟΣ τηλ. 25210-57200

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην γραμματεία του αγώνα, από τον ίδιο τον αθλητή και να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο ισόποσο με το παράβολο συμμετοχής. Το παράβολο των εφέσεων είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής. . Όταν υπάρχουν κατηγορίες στις οποίες υπάρχει έκπτωση στο παράβολο συμμετοχής, αυτή η έκπτωση δεν μεταφέρεται στο παράβολο ενστάσεων – εφέσεων.Αν η ένσταση αναφέρεται σε τεχνικό θέμα από το οποίο απαιτείται η αποσυναρμολόγηση μιας μοτοσυκλέτας, τότε επιβαρύνεται με το επιπλέον ποσό των 120 ευρώ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΩΡΑΡΙΟ

O αγώνας θα διεξαχθεί μαζί με τον 1ο Αγώνα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Supermoto (BMU) 2021. Το αναλυτικό ωράριο που ακολουθεί είναι προσωρινό. Αναλόγως των συνθηκών ή και του αριθμού συμμετοχών σε κάποιες από τις κατηγορίες, ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση τροποποίησης, οι αθλητές θα ενημερωθούν εκ νέου με Δελτίο Πληροφοριών και θα παραλάβουν από την γραμματεία του αγώνα το νέο ωράριο.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ                                                                                                                                                        

 

 

 

17:00 – 20:00

ΟΛΟΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ &ΤΕΧΝΙΚΟς ΕΛΕΓΧΟΣ

   

ΚΥΡΙΑΚΗ

08:00 -9:00

ΟΛΟΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ &ΤΕΧΝΙΚΟς ΕΛΕΓΧΟΣ

9:00

ΟΛΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

09:40 – 10:00

ΟΛΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

   

10:50 – 11:10

ΟΛΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

   

12:20 – 12:40

ΟΛΕΣ

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

   
   

14:00

ΟΛΕΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ GRID

14:08

ΟΛΕΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΥΡΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

14:10

ΟΛΕΣ

ΑΓΩΝΑΣ 1(X ΓΥΡΟΙ = ΠΕΡ. 20 MIN.)

   
   

15:50

ΟΛΕΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ GRID

15:58

ΟΛΕΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΥΡΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

16:00

ΟΛΕΣ

ΑΓΩΝΑΣ 2(X ΓΥΡΟΙ = ΠΕΡ. 20 MIN.)

 

ΟΛΕΣ

ΑΠΟΝΟΜΕΣ