Πρόεδρος

Κορέλης Στέλιος

(ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ Καβάλας)

Αντιπρόεδρος

Σιούλης Γιάννης

(Μ.Ο. Γρεβενών)

Γ. Γραμματέας

Τσεσμελή Μαρία

(ΛΕΜΟΤ)

Ταμίας

Στραβού Γιώργος

(Ο.ΔΙ. Κοζάνης)

Μέλος

Λαβατσής Γεώργιος

(ΑΜΟΣ)

Μέλος

Βουδούρης Γεώργιος

 (ΛΑΜΣ)

Μέλος

Αθανασουλόπουλος Δημήτριος

(ΕΔΟ)