ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Στις αθλητικές συναντήσεις της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. συμμετέχουν αθλητές που έχουν αθλητικό δελτίο σε ένα Αθλητικό Σωματείο που είναι εγγεγραμμένο στην δύναμή της. Για την έκδοση δελτίου αθλητή σε ένα σωματείο της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Αίτηση εγγραφής στα αθλητικό μητρώο ενός σωματείου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.
  2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας.
  3. Η ισχύς του Αθλητικού Δελτίου είναι ετήσια, με ισχύ από την έκδοσή του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και το παράβολο έκδοσής του είναι 50 ευρώ.

    Μετά την εγγραφή, κάθε έτος, ο αθλητής ή η αθλήτρια, ακολουθεί την διαδικασία ανανέωσης Αθλητικού Δελτίου 

Ειδικά για τους αθλητές που θέλουν να συμμετέχουν σε αγώνες Enduro χρειάζονται επιπλέον:

  • Η άδεια οδήγησης (δίπλωμα) του/της αθλητή/αθλήτριας.
  • Η άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας.
  • Η βεβαίωση ασφάλισης (σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.) της μοτοσυκλέτας.

Τα παραπάνω έγγραφα, πρωτότυπα, απαιτούνται στον Τεχνικό Ελεγχο του κάθε αγώνα Enduro και όχι κατά την διαδικασία έκδοσης/ανανέωσης Αθλητικού Δελτίου.

Επίσης σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, τα άνω των 35 ετών αθλούμενα μέλη μπορούν να εγγραφούν (αν το επιθυμούν, και σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου) και ως κανονικά μέλη στο Αθλητικό Σωματείο.

Η επιλογή σωματείου είναι απόλυτα ελεύθερη, αν και η ΑΜΟΤΟΕ συνιστά την εγγραφή των αθλητών σε σωματείο της περιοχής τους ώστε οι διάφοροι θεσμοί (Πανελλήνια Πρωταθλήματα η/και Κύπελλα, Περιφερειακα Πρωταθλήματα) να έχουν απόλυτη λογική και εγκυρότητα. Επίσης υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον ΑΘλητικό Νόμο, οι αθλητές/αθλήτριες που συμμετέχουν σε Πανελλήνια πρωταθλήματα, έχουν δικαιώματα σε προνόμια όπως συμβαίνει σε όλα τα αναγνωρισμένα αθλήματα, μόνο αν συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 16 σωματεία κατ’ ελάχιστον (αν το πρωτάθλημα διεξάγεται σε, έναν μόνο, τελικό αγώνα, ο ελάχιστος αριθμός Σωματείων περιορίζεται σε (8).

Μπορείτε να δείτε όλα τα Αθλητικά Σωματεία μέλη της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. όπου που μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες και να κάνετε αίτηση έκδοσης αθλητικού δελτίου εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Για την συμμετοχή σε αγώνες, και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται από τα Αθλητικά Σωματεία-μέλη της ΑΜΟΤΟΕ, απαιτείται, σύμφωνα και με τον Αθλητικό Νόμο 2725/199, εγγραφή, ως αθλητής – αθλήτρια, σε ένα Αθλητικό Σωματείο της ΑΜΟΤΟΕ (πατήστε εδώ για τον κατάλογο των σωματείων).

Η επιλογή σωματείου είναι απόλυτα ελεύθερη, αν και η ΑΜΟΤΟΕ συνιστά την εγγραφή των αθλητών σε σωματείο της περιοχής τους ώστε οι διάφοροι θεσμοί (Πανελλήνια Πρωταθλήματα η/και Κύπελλα, Περιφερειακα Πρωταθλήματα) να έχουν απόλυτη λογική και εγκυρότητα. Επίσης υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον ΑΘλητικό Νόμο, οι αθλητές/αθλήτριες που συμμετέχουν σε Πανελλήνια πρωταθλήματα, έχουν δικαιώματα σε προνόμια όπως συμβαίνει σε όλα τα αναγνωρισμένα αθλήματα, μόνο αν συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 16 σωματεία κατ’ ελάχιστον (αν το πρωτάθλημα διεξάγεται σε, έναν μόνο, τελικό αγώνα, ο ελάχιστος αριθμός Σωματείων περιορίζεται σε 8).

Για την εγγραφή αθλητή η αθλήτριας σε Σωματείο-Μέλος της ΑΜΟΤΟΕ απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού εγγράφου (Αίτηση Εγγραφής ) το οποίο, κατατίθεται στο Αθλητικό Σωματείο. Το αθλητικό Σωματείο φροντίζει για την καταχώρηση του Αθλητή ή της Αθλήτριας στο μητρώο Αθλητών της ΑΜΟΤΟΕ μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος της ΑΜΟΤΟΕ και εκδίδει την Κάρτα Υγείας Αθλητή, την οποία ο αθλητής οφείλει να έχει ανανεωμένη από γιατρό καρδιολόγο και να επιδεικνύει σε κάθε αγώνα που συμμετέχει. Η Κ.Υ.Α έχει ισχύ 1 χρόνο από την ανανέωσή της. 

Ειδικά για τους ανήλικους αθλητές, απαιτείται, πιστοποιητικό γέννησης και σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τους 2 γονείς ή από τους νόμιμους κηδεμόνες μαζί με πιστοποιητικό κηδεμονίας. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση Εγγραφής 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Ο αθλητής επικοινωνεί με το σωματείο του όπου καταβάλει το παράβολο ανανέωσης.

Το σωματείο κάνει όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την ενεργοποίηση του αθλητικού δελτίου και εκδίδει την Κάρτα Υγείας Αθλητή (αν η προηγούμενη δεν είναι σε ισχύ). Ο αθλητής με δικές του ενέργειες, ανανεώνει σε γιατρό καρδιολόγο την κάρτα υγείας του (η οποία έχει ισχύ 1 έτος από την ανανέωσή της) και υποχρεούται να την επιδεικνύει σε κάθε αγώνα που συμμετέχει.

Το κόστος ανανέωσης του αθλητικού δελτίου για το 2021 είναι 50 ευρώ.