ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1ου ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SCRAMBLE Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 2023

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1ου ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SCRAMBLE Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 2023

Το αθλητικό σωματείο Μ.Ο.Ξ. με αριθμό Αθλητικής Αναγνώρισης Φ.Μ.31 μετά από
έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώνει την 12 Φεβρουαρίου τον 1ο Αγώνα του Περιφερειακού
Πρωταθλήματος SCRAMBLE Βορείου Ελλάδος για το έτος 2023.